Close

PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo ir naudojimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus prie teiginio "Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąligiškai sutinku. "), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "Apsirenkpigiau.lt" internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3. Internetinės parduotuvės "Apsirenkpigiau.lt" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes "Apsirenkpigiau.lt" internetinėje parduotuvėje.
1.6. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Apsirenkpigiau.lt arba pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.
1.7. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka. 
1.8. Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. 

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakytiir pirti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.2. Pirkėjas, užsakydamas ir pirkdamas prekes Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir neatskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims

3. Prekių kaina, užsakymas, apmokėjimas
3.1. Prekių užsakyme ir elektroninėje parduotuvėje patalpintų bei parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.
3.2. Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi išsirinkti pageidaujamą prekę, įdėti ją į krepšelį ir spausti mygtuką „Pirkti“ bei nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių.
3.3. Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu pirkimo eigoje, gauna pranešimą, kad Pirkėjo užsakymas pradėtas vykdyti.
3.4. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti naudojantis sistema „Paysera“, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.


4. Prekių pristatymas
4.1. Prekių pristatymas elektroninėje paduotuvėje „Apsirenkpigiau.lt vykdomas naudojantis AB „Lietuvos paštas“. paslaugomis.
4.2. Prekes siunčiamos ir užsakymas pristatomos pirkėjui per 2 – 4 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo. Pristatymo kaina Lietuvoje priklauso nuo prekės svorio, pagal AB “Lietuvos paštas” galiojančius tarifus.
Negavus prekių per 7 darbo dienas nuo užsakymo kreipkitės el. paštu  info@apsirenkpigiau.lt


5. Prekių kokybė, garantijos.
5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo techninių atvaizdavimo priemonių

6. Prekių grąžinimas
6.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
6.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 6.1 punktu, Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui el. paštu: info@apsirenkpigiau.lt. Pardavėjas atsiųs prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjas privalo užpildyti ir pateikti Pardavėjui kartu su grąžinamomis Prekėmis.
6.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
6.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
6.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
6.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
6.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
6.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
6.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
6.3.7. Prekių grąžinimas vykdomas Pirkėjo pasirinktu būdu;
6.3.8. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos; Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.
6.4. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 5 d.d. nuo grąžintų Prekių gavimo momento. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1.Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis.
7.2.Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


Close